100 Woorden over stilte…

| |

door Evelien Kars – Volksvertegenwoordiger, dat is wat ik ben. En vanuit die rol een 100 woorden aan mijn collega raadsleden. Los van partijpolitiek. Op persoonlijke titel. Zonder motie of amendement. De stemmen... LEES MEER

100 Woorden over goedkope woningen

door Evelien Kars – Een onderwerp dat alle politieke partijen in hun verkiezingsprogramma hebben staan: het bouwen van goedkope woningen. Die zijn er in Ermelo nauwelijks, waardoor jongeren hier niet kunnen blijven wonen.... LEES MEER

PROGRESSIEF ERMELO wordt gesteund door de afdelingen van: