• SOCIAAL & GROEN - Progressief Ermelo

  • SOCIAAL & GROEN - Progressief Ermelo

  • SOCIAAL & GROEN - Progressief Ermelo

Nieuws

Dubbele controle bij bouwen

Een bestemmingsplan is er niet voor niet. Er wordt gekeken naar hoe de te bouwen huizen (of andere gebouwen) het beste gesitueerd kunnen worden op de daarvoor bestemde locatie. Hier wordt over nagedacht... LEES MEER

Programmabegroting 2017-2020

Door het vaststellen van de Programmabegroting 2017-2020 geeft de gemeenteraad aan hoeveel geld er de komende jaren aan welke zaken uitgegeven mag worden door het college van B&W. Net zoals de andere politieke... LEES MEER