Laurens Klappe

geplaatst in: Wethouder | 0


Laurens Klappe (1955) is wethouder sinds april 2010.

Hij zit namens Progressief Ermelo in het college van B&W, dat mede gevormd wordt door het CDA, VVD en ChristenUnie. Laurens heeft de portefeuille met onderwerpen als gezondheidszorg, jeugd en jongerenbeleid, wijkgericht werken, burgerparticipatie en onderwijs.

Voor het wethouderschap was hij van 1996 tot 2010 raadslid. Vanaf 1996 tot 2006 was hij tevens fractievoorzitter. In de afgelopen jaren heeft hij zitting gehad in de commissies Openbare Werken, VROM en ABZ. Ook was hij voorzitter van de rekenkamercommissie die onder andere een onderzoek gedaan heeft naar de effecten van het gemeentelijk beleid rond de verkoop van snippergroen.

In de 80’er jaren was hij actief als bestuurslid in enkele landelijke vredesorganisaties. Naast Progressief Ermelo is Laurens lid van de PvdA.

Tot zijn benoeming als wethouder was Laurens werkzaam als manager opbouwwerk en sociaal cultureel werk in de gemeente Ede. Ook heeft hij gedurende langere tijd in de jeugdhulpverlening gewerkt.

Laurens Klappe
A: Zwaluwstraat 155, 3853 CD Ermelo
E: laurensklappe@gmail.com
T: 0341 – 842 732