Alex Kleijnen, raadslid

geplaatst in: Raadsleden | 0

In 2016, halverwege de huidige raadsperiode 2014 – 2018 had ik me feitelijk voorgenomen niet meer beschikbaar te zijn voor een nieuwe raadstermijn. Ik had er geen persoonlijk belang meer bij. De combinatie full time werk én raadslid zijn, woog zwaar. Lange werkdagen, veel uithuizig, weinig vrije tijd. Thuis waren ze niet altijd blij met me. Maar inmiddels ben ik met pensioen. En nu ik geen twee ‘bazen’ meer hoef te dienen gaat het me beter dan ooit. Ik voel me gezond en vitaal en heb voldoende tijd voor het raadswerk.

In mijn werkzame leven was ik eerst verpleegkundige. Na een studie aan de sociale academie werd ik maatschappelijk werker . Werken met het hoofd en met het hart. Begeleiding  bieden aan mensen die het op eigen kracht of met steun van hun naasten niet redden. Daarbij is het belangrijk dat de gemeente een gedegen sociaal beleid voert. Zo is mijn interesse voor de lokale politiek ontstaan.

In 2006 werd ik actief lid van Progressief Ermelo. Een weloverwogen keuze omdat deze partij vanuit haar beginselen gericht is op de sociaal en economisch minst sterkeren. De partij wil een lokale overheid die ervoor zorgt dat de voorzieningen en regelingen op orde zijn. Inwoners moeten altijd kunnen terugvallen op de gemeente. Kinderen voorop. Dát publieke belang dien ik graag. Ermelo heeft als zorgdorp een reputatie hoog te houden. Daarom is het goed dat er iemand met een maatschappelijk werk achtergrond in de gemeenteraad zit. Die schoen past mij.

Als laatste, maar niet onbelangrijkste punt noem ik de goede sfeer in de partij en fractie. We zijn een team. We inspireren en helpen elkaar. Dat geeft zin en energie. We weten wat we willen: een sociaal en groen beleid voor Ermelo. Daarom heb ik mij opnieuw verkiesbaar gesteld. Volksvertegenwoordiger zijn is eervol werk. Graag ben ik bereid weer zitting te nemen in de gemeenteraad.

Alex Kleijnen
A: Lange Haeg 106
E: a.kleijnen@chello.nl
T: 06 – 155 122 88