Schuldhulpverleningsbeleid

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

In de commissie ‘Samenleving’ is onlangs gesproken over het schuldhulpverleningsbeleid van de gemeente Ermelo. In de huidige moeilijke economische tijd een belangrijk onderwerp, absoluut voor de ongeveer 100 mensen die het betreft.

Bestemmingsplan Kom Ermelo

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

Het bestemmingsplan Kom Ermelo is in de raadsvergadering van donderdag 31 januari vastgesteld. Het plan betreft een omvangrijk gebied dat heel veel inwoners raakt.

Wegcategorisering

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

In de raadsvergadering van donderdag 31 januari 2013 is gesproken over de wegcategorisering. Een door CDA, PE, CU en SGP ingediend amendement (en door GB en DE ondersteund) heeft er voor gezorgd dat het aantal varianten waarover inspraak mogelijk is, … Lees verder

Kwijtschelding

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

De gemeenten krijgt van het Rijk drie extra mogelijkheden om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen te verlenen. De mogelijkheid van kwijtschelding  aan zelfstandigen wilde het College eerst niet verder uitwerken. PE was het hier niet mee eens. Het College komt nu … Lees verder

Algemene Ledenvergadering

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

De Algemene Ledenvergadering op maandagavond 21 januari is goed bezocht. Wij waren te gast in De Witte Heide aan de Kerklaan. Naast de behandeling van de reguliere agendapunten vond er ook een bestuurswisseling plaats. Aline Verhoef neemt het stokje over … Lees verder

Aanpassing minimabeleid

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2012  kwam aan de orde een voorstel van het college om het minimabeleid aan te passen. Hieronder de inbreng van raadslid Alex Kleijnen Voorzitter, het college heeft er verstandig aan gedaan om door het NIBUD … Lees verder

Woningbouwlocatie Groevenbeek Noord

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

Het raadsvoorstel Woningbouwlocatie Groevenbeek Noord is om te komen tot de realisering van een duurzame woningbouwlocatie op deze locatie ten Oosten van de Retiefstaat, achter de school en het DVS terrein. De door de ChristenUnie en Progressief Ermelo voorbereidde motie … Lees verder

Visie algemene begraafplaats 2010-2025

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

Eén van de agendapunten in de raadsvergadering van 13 december 2012 was de Visie algemene begraafplaats 2010-2025. De kern van het raadsvoorstel was het op gang brengen van een begraafcyclus voor algemene graven en graven voor bepaalde tijd en het … Lees verder