100 Woorden over Oranjepark

| |

Door Evelien Kars – In de verhitte discussie over al dan niet goed communiceren, lijken we uit het oog te verliezen waar het over gaat: de inhoud van het bestemmingsplan Oranjepark. Het plan... LEES MEER

Zuinig zijn op ons cultureel erfgoed

Zuinig zijn op ons cultureel erfgoed is een punt van aandacht binnen onze fractie. Het toezicht óp en de bescherming ván onze gemeentelijke monumenten was langere tijd in Ermelo een ondergeschoven kindje. Dat... LEES MEER

PROGRESSIEF ERMELO wordt gesteund door de afdelingen van: